Karitativt arbete – Leprasjuka

Lepra, tidigare kallad spetälska, är en infektionssjukdom som idag främst finns i länder med tropiskt klimat och i utvecklingsländer. Cirka 2-3 miljoner har idag lepra och varje dag upptäcks över 600 nya fall. De som drabbas av sjukdomen blir också diskriminerade och utstötta av samhället och får leva sitt liv i utanförskap och fattigdom. Det finns inget vaccin, men lepra kan botas med hjälp av antibiotika.

I samarbete med Lepramissionen hjälper vi leprasjuka att få behandling. Detta sker genom behandling av lepramedicinen MDT som effektivt dödar leprabacillen. Nästa steg är att ge vård, operationer och rehabilitering för att minimera sviterna efter lepran som yttrar sig i funktionshinder. Det är också viktigt att de som haft lepra får möjlighet att själva ta sig upp ur fattigdom. Därför stöder vi Lepramissionens arbete med att starta självhjälpsgrupper som förändrar hela samhällen och hjälper de lepradrabbade ur diskriminering och fattigdom till ett nytt liv.