Hjälp till Ukraina

Lazarushjälpen har allt sedan kriget inleddes stöttat Ukrainas barn via insamlingar vid våra ordensmöten och genom tidigare erhållna bidrag från stiftelser mm.

Lazarushjälpen har också stöttat ett privat initiativ som består i att köra ner ett antal  bilar till Ukraina med varor med önskat innehåll till Ukraina. Det unika med detta projekt är att man sedan lämnar kvar bilarna så att de kan användas på plats.