Historia

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem eller Den Militära och Hospitallära Sankt Lazarusorden av Jerusalem – ett av kristenhetens äldsta riddarordnar och grundades i Jerusalem, under det första korståget.

Redan från starten år 1098 inriktades Ordens arbete på att vårda och hjälpa leprasjuka. Orden byggde ett sjukhus för de drabbade och fick sitt namn efter de leprasjukas skyddshelgon, Lasarus. I avsikt att skydda dessa drabbade och ringaktade människor från misshandel och till försvar av sjukvårdsinrättningarna vid korstågens krigshandlingar utvecklade Orden sin militära sida. Under 1200-talet överflyttade Sankt Lazarusorden sin operativa bas från Jerusalem till Akko. Efter Akkos fall 1291, och fördrivandet av alla kristna, flyttades Ordens högkvarter via Cypern och Sicilien till Frankrike. Där erhöll Orden den franska kungens beskydd. Härifrån utvecklade Orden successivt sin verksamhet och upprättade ett stort antal sjukhus, betecknade som “lasarett”- för leprans offer i Europa.

Detta kom att ge namn åt våra lokala sjukvårdsinrättningar. Dessa utvecklades till lasarett för vård av krigsskadade. Idag är de militärsjukhus och kallas alltjämt Sankt Lazarussjukhus. I västvärlden (Norden är ett av undantagen) så är det gröna korset också en vedertagen symbol för apotek.

Lepran har fortfarande en stor utbredning i världen och Lazarusorden fortsätter med sin mer än 900-åriga hjälpverksamhet att behandla och hjälpa leprasjuka till ett värdigt liv.