Heraldik

Storprioratet Sveriges olika vapen

Sankt Lazaruskorset (ovan)

Storprioratet Sveriges egendom och fastslaget i domstol 2018-12-13.